Sommerskolen

Sommerskolen
Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole i Oslo og gjennomføres i løpet av skolens sommerferie. Elever som melder seg på kurset Fortell med Foto vil i løpet av kurset besøke museet. Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.
Påmelding skjer via Sommerskolen.