Arrangement

Finissage | Before Tomorrow

Bli med oss på finissagen av utstillingen Before Tomorrow og tilhørende live-program lørdag 2. desember! Siste sjanse for å se utstillingen er søndag 3. desember

Forfriskninger. Gratis og åpent for alle: panelsamtale – DJ-Set / performance – åpen utstilling

Åpen utstilling med gratis inngang fra kl.18:00-22:00

Panelsamtale kl.18:00: «After Today – on evolving institutional forms and attitudes»
Med Gus Casely-Hayford, Adam Weinberg og Solveig Øvstebø
Astrup Fearnley Museet avslutter høstens jubileumsutstilling Before Tomorrow og det tilhørende live-programmet med en panelsamtale mellom Gus Casely-Hayford, direktør for det kommende V&A East, Solveig Øvstebø, administrerende direktør og sjefkurator for Astrup Fearnley Museet, og Adam Weinberg, tidligere direktør for Whitney Museum of American Art.

De tre institusjonslederne vil mellom annet diskutere hvilke forhold og strukturer som skal til for å skape museer som forholder seg sensitivt og direkte til den konteksten de er en del av. Panelet vil også reflektere over hvordan museer med ulike institusjonelle modeller kan utfylle hverandre og dermed styrke kunstfeltet og dets særegne rolle i samfunnet.Samtalen holdes på engelsk.

DJ-Set / performance kl.20:00
Atiyyah Khan er en Cape Town-basert DJ og journalist. Hennes DJ-set knytter sammen alternative og underrepresenterte musikkhistorier med tendenser og kunstnerskap man finner i utstillingen Before Tomorrow. Fremførelsen markerer avslutningen av både utstillingen og live-programmet. Khans mangfoldige praksis omfatter kunstjournalistikk, forskning og lydarkivering. Hun er opptatt av temaer som territoriell urettferdighet, ufortalte historier om apartheid, jazzens historie og kunstneriske undergrunnsbevegelser. Hun var en av grunnleggerne av musikkollektivet Future Nostalgia i 2013, og som DJ EI Corazon utforsker hun sammenhenger mellom musikalske former på tvers av grenser.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år 

Utstillinger

Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år

Kjente, ukjente og nye verk fra Astrup Fearnley-samlingen