Arrangement

Panelsamtale

After Today – on evolving institutional forms and attitudes.
Med Gus Casely-Hayford, Adam Weinberg og Solveig Øvstebø.

Gratis og åpent for alle. Forfriskninger. Samtalen holdes på engelsk.

Astrup Fearnley Museet avslutter høstens jubileumsutstilling Before Tomorrow og det tilhørende live-programmet med en panelsamtale mellom Gus Casely-Hayford, direktør for det kommende V&A East, Solveig Øvstebø, direktør og sjefkurator for Astrup Fearnley Museet, og Adam Weinberg, tidligere direktør for Whitney Museum of American Art.

Museet har denne høsten markert sin 30 år lange historie med samlingsutstillingen Before Tomorrow. Jubileet rundes av ved å rette blikket fremover for å se nærmere på Astrup Fearnley Museets institusjonelle rolle, ulike muligheter og hvordan vi best kan bidra i kunstfeltet. Museet, som opprinnelig var et privat initiativ og hvis samling er en gave fra Hans Rasmus Astrup, har med årene etablert seg som det største museet for samtidskunst i Norge, med en styrket offentlig rolle. Denne posisjonen er interessant å diskutere i sammenheng med Whitney Museum of American Art, som også startet som et privat initiativ, og med det kommende V&A East, et offentlig museum som utvikles til å bli et institusjonelt kraftsenter med helt spesifikke insentiver og målsetninger.

De tre institusjonlederne vil blant annet diskutere hvilke forhold og strukturer som skal til for å skape museer som forholder seg sensitivt og direkte til den konteksten de er en del av. Panelet vil også reflektere over hvordan museer med ulike institusjonelle modeller kan utfylle hverandre og dermed styrke kunstfeltet og dets særegne rolle i samfunnet.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år