Katalog Ann Lislegaard – Science Fiction and Other Worlds

kr90

Denne kataloge ble utgitt i forbindelse med utstillingen Ann Lislegaard – Science Fiction and other worlds (05.26. – 08.26.2007).

Ann Lislegaard (f. 1962) er en postkonseptuell kunstner med bakgrunn som skulptør. Kunstverkene hennes bunner i en gjennomgående interesse for rom, identitet og språk, og arbeidene hennes tar ofte form av enkle fysiske eller arkitektoniske inngrep som utvikles og understrekes ved bruk av lyd, lys eller 3-D animasjon. Hun benytter seg gjerne av fragmenterte og sammensatte narrative strukturer for å utfordre grunnleggende psykologiske, kroppslige og sosiopolitiske ideer og som utfordrer våre forestillinger knyttet til tid, rom, seksualitet og det ukjente. Hun er ikke primært interessert i det ferdige bildet, men snarere i ideen om å bryte ned en struktur. Verkene hennes kjennetegnes derfor av fraværende bilder og bærer preg av en konstruktiv relativisering. I verk som Double Vision, 2004 og Bellona (After Samuel R. Delany), 2005, viderefører hun sin fascinasjon for romlige spørsmål og psykologiske og kognitive mønster i digitalt manipulerte miljøer.

Antall sider: 88
Språk: Engelsk
størrelse: 24 x 18 cm
Soft cover
ISBN: 9788291430508

Tomt på lager