Arrangement

Plot/Oslo – Halvor Rønning | Workshop

Velkommen til Plot/Oslo workshop med kunstner Halvor Rønning, med utgangspunkt i Rachel Harrisons utstilling på Astrup Fearnley Museet

Plot/Oslos arrangementer er for deg mellom 15-25 år. Det er helt gratis å delta, du må bare melde deg på via denne linken

Workshopen Avskjæring med Halvor Rønning handler om kollasj som metode. Kollasj er enkelt sagt klipping og liming, men kan også handle om elementer som er løsrevet, eller avskåret, fra sin opprinnelige kontekst. Når vi flytter et utklipp etterlater vi en mangel og det blir en avstand mellom det vi flytter og sammenhengen det kommer fra. Forflytningen er en avskjæring. Ved at noe tas ut fra en sammenheng og settes inn i en annen, endres premissene for hvordan noe leses og tolkes.

I workshopen forsøker vi finne eksempler på dette både i utstillingen til Rachel Harrison og i egne kollasjer. Vi tar bilde av det vi ser og gjør underveis, og trenger ikke bestemme oss for om det vi lager er et ferdig resultat eller ikke. I denne workshopen er vi mest opptatt av en metode, en måte å jobbe på, eller hvordan tenke i en kunstnerisk prosess.

Halvor Rønning (f. 1984 i Bergen) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Akademie der Bildenden Künste Wien. Rønning arbeider med maleri, tegning og kollasj. De seneste årene har han stilt ut ved Hordaland Kunstsenter (Bergen), Saksumdal Tempel (Saksumdal), Lucas Hirsch (Düsseldorf) og Felix Gaudlitz (Wien). Høsten 2022 utførte han også et stedsspesifikt verk i Bjørgvin fengsel på oppdrag fra KORO.


Plot/Oslo er en klubb for unge som vil lære mer om samtidskunst. Klubben er åpen for alle mellom 15 og 25 år, og det er helt gratis å være med. Som medlem inviteres du til arrangementer relatert til aktuell samtidskunst, som omvisninger, kunstnermøter, filmvisning og kurs.

Er du nysgjerrig på å bli med i Plot/Oslo, ta kontakt med astrid@plotoslo.no

Plot/Oslo

Plot/Oslo er en gratis klubb for unge mellom 18 og 25 år som vil lære mer om samtidskunst.