Arrangement

Plakatverksted og omvisning i samlingen med Blikkåpner Oslo

I arrangementet «Hat på plakat» tar Blikkåpnerne utgangspunkt i fire ulike verker i samlingen med hvert sitt politiske tilsnitt. For 16-19 år

Disse arbeidene av Gardar Eine Einarsson, Felix Gonzales-Torres, Cindy Sherman og Rashid Johnson omhandler temaer som på ulike og mer eller mindre subtile måter kan knyttes til identitet, diskriminering og politiske diskurser.

I samtale med publikum vil Blikkåpner diskutere disse temaene i et samtidig perspektiv. Befinner vi oss i en tid der alle disse kampene er ferdig utkjempet og utdaterte, eller er det fremdeles behov for engasjement? Hvordan kan kunst være en respons på hat, undertrykkelse, diskriminering eller utestenging? Disse spørsmålene blir tatt med videre i Blikkåpnernes plakatverksted på Astrup Fearnley Museets formidlingsrom. Ved bruk av risoprinter kombinert med analoge teknikker som collage, tegning og maleri får publikum utforme egne plakater om det som engasjerer dem akkurat nå.

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet, og fra i med høsten 2023 ønsker vi velkommen til prosjektets nye samarbeidspartner UKS (Unge Kunstneres Samfund).

Blikkåpner Oslo består av 15 ungdommer fra Oslos 15 ulike bydeler. Blikkåpnerne skal i skoleåret 2023/2024 jobbe i team for å formidle kunsttilbudet på institusjonene Kunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og UKS til andre ungdommer. Gjennom å produsere egne arrangementer, workshops og omvisninger formidler Blikkåpnerne kunst på sine premisser.


Blikkåpner Oslo

Fjerde kull med Blikkåpnere er ansatt, og Blikkåpner Oslo sesong 2023/2024 er i gang