Blikkåpner Oslo

Blikkåpnerne for 2023/2024!

Fjerde kull med Blikkåpnere er ansatt, og Blikkåpner Oslo sesong 2023/2024 er i gang.

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet, og fra i med høsten 2023 ønsker vi velkommen til prosjektets nye samarbeidspartner UKS (Unge Kunstneres Samfund).

Blikkåpner Oslo består av 15 ungdommer fra Oslos 15 ulike bydeler. Blikkåpnerne skal i skoleåret 2023/2024 jobbe i team for å formidle kunsttilbudet på institusjonene Kunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og UKS til andre ungdommer. Gjennom å produsere egne arrangementer, workshops og omvisninger formidler Blikkåpnerne kunst på sine premisser.

Årets Blikkåpnere
Amanda Sara-Grønn
Arthur McAree Ryan
Ayesha Yusuf
Dani Blum-Miljanic
Fabiola Skaara
Haldis Furuhovde
Linus Nüchter
Ludvig Strand
Huma Meryem Aliz
Moeen Hussain
Molly Scharffenberg
Mona Hutasoit
Oliver Naper
Selma Maurseth
Zara Imran

Hvert år engasjeres et nytt kull med 15 Blikkåpnere. Ungdommene er mellom 16 og 19 år og får ett års betalt deltidsjobb på ca. fire timer per uke, fordelt mellom de tre institusjonene. Ungdommene representerer Oslos 15 bydeler og samarbeider om å nå ut til andre unge gjennom å lage arrangementer og innhold. Blikkåpnerne bruker sine egne erfaringer og interesser som utgangspunkt for å formidle kunst.

Programmet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og er en del av et større samarbeid mellom flere kunstinstitusjoner på Østlandet. Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Følg @blikkapneroslo på Instagram for å få et ungt perspektiv på kunst og kunstinstitusjonene!


KOMMENDE PROGRAM:

Hva skjer

Natt på museet: Silent Disco | Blikkåpner Oslo

Bli med Blikkåpnerne på Silent Disco i museet