Arrangement

Lærertreff | Leonard Rickhard

Med utgangspunkt i Leonard Rickhards utstilling «Mellom konstruksjon og sammenbrudd» tilbyr vi to konkrete undervisningsopplegg

Denne kvelden inviterer vi lærere og andre skoleansatte til å bli med på en omvisning sammen med formidlere i vårt skoleteam, som også presenterer forslag til hvordan et besøk på museet kan integreres i undervisningen.  

Begge undervsiningsoppleggene tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning:

For 1.–7. trinn:
Utforsk Leonard Rickhards verden av modellbyggere og fugleelskere
Utforsk Leonard Rickhards verden av modellbyggere og fugleelskere! Sammen med våre engasjerte formidlere, trer vi inn i en av vår tids viktigste kunstneres magiske univers. Barna inviteres til å fantasere frem fortellinger i møte med Rickhards malerier – med utgangspunkt i motiver, farger og former.

For 8.-10. trinn og videregående skole:
Historiefortelling gjennom Leonard Rickhards billedverden
Hvordan kan kunsten fortelle oss historier – både fra vår egen tid og fra et historisk perspektiv? Hvordan kan kunsten bidra til samfunnskritikk, og til å løfte frem utfordringer på både individnivå og samfunnsnivå? Våre engasjerte og kunnskapsrike formidlere tar elevene med på en utforskning av Rickhards rike billedverden, med fokus på denne historiefortellingen, gjennom motiver, farger og former.

Astrup Fearnley Museet arrangerer jevnlig lærertreff med temaer knyttet til aktuelle utstillinger og undervisningsopplegg. Alle museets tilbud til skoleklasser er helt gratis.


Utstillinger

Leonard Rickhard:
Mellom konstruksjon og
sammenbrudd

Gjennom et langt kunstnerskap har Leonard Rickhard etablert et karakteristisk og lett gjenkjennelig formspråk – en visuell signaturstil som har en egen plass i nyere norsk kunsthistorie.