Arrangement

Lærertreff | Introduksjon til samtidskunsten

Hvordan inkludere en samtidskunstutstilling i undervisningen?

Astrup Fearnley Museet er Norges eneste museum som utelukkende viser samtidskunst, og er dermed en naturlig arena for barn og unge å bli introdusert for den. Med utgangspunkt i vår omfattende samling, med bred variasjon av form og uttrykk, tilbyr vi to konkrete undervisningsopplegg: Introduksjon til samtidskunsten og Identitet i samtidskunsten. Begge tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning. Denne kvelden inviterer vi lærere og andre skoleansatte til å bli med på en omvisning sammen med formidlere i vårt skoleteam, som også presenterer forslag til hvordan et besøk på museet kan integreres i undervisningen.  
 
Astrup Fearnley Museet arrangerer jevnlig lærertreff med temaer knyttet til aktuelle utstillinger og undervisningsopplegg. Alle museets tilbud til skoleklasser er helt gratis.


Børre Sæthre, My Private Sky, 2001. Exhibition view, Before Tomorrow. © Astrup Fearnley Museet, 2023. Photo: Christian Øen.
Utstillinger

Astrup Fearnley-samlingen

Astrup Fearnley-samlingen er en av Europas mest omfattende samlinger av internasjonal samtidskunst.