Arrangement

Imellom – Kjetil Trædal Thorsen om Leonard Rickhard

Leonard Rickhard var gjennom hele sin karriere opptatt av kontruksjonen av rom. Med utgangspunkt i denne tematikken har vi gleden av å invitere Kjetil Trædal Thorsen, sivilarkitekt og grunnlegger i Snøhetta, til å dele sine refleksjoner rundt Rickhards arbeider og utstillingen. 

Gratis og åpent for alle, men arrangementet krever påmelding. Begrenset med plasser. Foredraget holdes på engelsk.

Fokuset på den romlige konstruksjonen strakte seg også utover lerretet, til rammenes skulpturelle utforming og forholdet mellom arkitekturen og malerienes materialitet i selve utstillingsrommet. Rickhard la alltid stor vekt på samarbeidet med visningssteder, museer og institusjoner, og så på utstillingen som et kunstnerisk uttrykk i seg selv.

I Mellom konstruksjon og sammenbrudd har hvert utstillingsrom en tematisk orientering som går i dybden på hans kjente motivkretser. Noen av disse, slik som modellflybyggeren og romlig komposisjon, adresserer det romlige aspektet ved Rickhards praksis direkte, mens andre motivkretser henspiller mer forsiktig på det.

Kjetil Trædal Thorsen fullførte sine arkitekturstudier i Graz, Østerrike, i 1985, og var i 1989 med på å grunnlegge Snøhetta i Oslo. I dag er Snøhetta et tverrfaglig arkitektur- og designkontor med kontorer i ni byer over fire kontinenter. 

Han har vært sentral i å definere Snøhettas filosofi og i store prosjekter som blant annet det nye Bibliotheca Alexandrina i Egypt, operahuset i Oslo, Le Monde Group sitt hovedkvarter i Paris, Europas første undervannsrestaurant Under og verdens nordligste plusshus Powerhouse Brattørkaia.  

Kjetil Trædal Thorsen har for sitt arbeide blitt tildelt blant annet European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award, Aga Khan Award for Architecture og Global Award for Sustainable Architecture.  

Kjetil Trædal Thorsen er en hyppig foredragsholder og fra 2004 til 2008 var han professor i arkitektur ved Institutt for eksperimentell arkitektur ved Universitetet i Innsbruck, Østerrike. I tillegg fungerer han ofte som jurymedlem for internasjonale design- og arkitekturkonkurranser og priser, som Obelprisen og Zumtobel Group Award. 


Utstillinger

Leonard Rickhard:
Mellom konstruksjon og
sammenbrudd

Gjennom et langt kunstnerskap har Leonard Rickhard etablert et karakteristisk og lett gjenkjennelig formspråk – en visuell signaturstil som har en egen plass i nyere norsk kunsthistorie.