Arrangement

Utdrag fra Deadtime, an anatomy study | Cally Spooner

Exhibition view, Before Tomorrow. © Astrup Fearnley Museet, 2023. Photo: Christian Øen.
Exhibition view © Astrup Fearnley Museet, 2023. Photo: Christian Øen.

I en forestilling over to dager vil performance kunstneren Cally Spooner interagere med Astrup Fearnley Museets permanente samling med materiale fra prosjektet Deadtime, an anatomy study (2018-2024).

Utdrag fra verket, som består av både lyd, performance og essays, vil reagere og respondere på kunstverkene i samlingen, og forme bevegelsene til de besøkende.

Spooners arbeider omfatter lydkunst, performance, tekst og multimedia-installasjoner. Kroppen, og spesielt gester, er viktige virkemidler hun bruker for å undersøke språk, teori og mikrohistorier. Mens hun brukte sin egen kropp i de tidligste arbeidene sine, har hun nå flyttet fokus mot multimedia-performance – film, tekst, objekter, lyd – og er interessert i hvordan disse kan plasseres i forskjellige kunst- og institusjonskontekster.

Deadtime, an anatomy study kan oppleves Astrup Fearnley Museet 20.-21. september i museets åpningstider.

I samarbeid med Ultima.


Børre Sæthre, My Private Sky, 2001. Exhibition view, Before Tomorrow. © Astrup Fearnley Museet, 2023. Photo: Christian Øen.
Utstillinger

Astrup Fearnley-samlingen

Astrup Fearnley-samlingen er en av Europas mest omfattende samlinger av internasjonal samtidskunst.