Arrangement

Museumsmysteriet og totebagworkshop | Blikkåpner Oslo

Vi har mysterievandring i Leonard Rickhard-utstillingen, der vi løser gåter gjemt i kunsten hans!

Tenk: chill escaperoom. Deretter har vi totebag-verksted der du kan dekorere din egen totebag, helt gratis! Snacks! God s!

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet, og fra i med høsten 2023 ønsker vi velkommen til prosjektets nye samarbeidspartner UKS (Unge Kunstneres Samfund).

Blikkåpner Oslo består av 15 ungdommer fra Oslos 15 ulike bydeler. Blikkåpnerne skal i skoleåret 2023/2024 jobbe i team for å formidle kunsttilbudet på institusjonene Kunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og UKS til andre ungdommer i alderen 16 – 19 år. Gjennom å produsere egne arrangementer, workshops og omvisninger formidler Blikkåpnerne kunst på sine premisser.


Blikkåpner Oslo

Fjerde kull med Blikkåpnere er ansatt, og Blikkåpner Oslo sesong 2023/2024 er i gang