Utstilling

VideoSpace

Det er med både glede og vemod Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i høst inviterer til den siste utstillingen i nåværende lokaler. Utstillingen tar utgangspunkt i videokunst fra Astrup Fearnley-samlingen. I mørklagte rom belyser vi ulike sider av internasjonal videokunst fra 1976 frem til i dag.

Videokunst som genre ble etablert på 1960- og 70-tallet, da de tidligste bærbare videokameraene ble introdusert og teknologien ble gjort tilgjengelig for folk flest. Med levende bilder som utgangspunkt har videokunsten gått gjennom en rivende utvikling hvor særlig den digitale revolusjonen på 1990-tallet har gitt kunstnere tilgang til sofistikerte tekniske løsninger. Utviklingen har gått fra enkle én-kanals visninger til avanserte videoinstallasjoner, og vi ser blant unge kunstnere i dag et utall varianter av disse.

I denne utstillingen vil fremtredende kunstnere fra Asia, Europa og USA være representert med nøkkelverk som på ulike måter uttrykker seg gjennom video som medium. Deres kunstneriske intensjoner er mangfoldige – alt fra personlige, sosiale, vitenskapelige, politiske, psykologiske til historiske synspunkter blir formidlet både med humor og vidd og det største alvor. Til sammen utgjør utstillingen et betydelig korpus av slagkraftige bilder, fortellinger og handlingsforløp som i tid og rom representerer en rekke viktige aspekter ved vår tids kultur.

Utstilte kunstnere: Cao Fei, Paul Chan, Trisha Donnelly, Douglas Gordon, Hu Xiangqian, Fabrice Hybert, Kan Xuan, Peter Land, Liang Yue, Klara Liden, Ann Lislegaard, Lu Chunsheng, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Adam Putnam, Qui Anxiong, Song Tao, Sam Taylor-Wood, Yang Fudong, Zhou Tao.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Grete Årbu