Utstilling

Jeff Koons – Verk fra Astrup Fearnley-samlingen

Michael Jackson and Bubbles 1988 Jeff Koons. Astrup Fearnley Collection, Norway

I 2018 fyller Astrup Fearnley Museet 25 år! I løpet av året ønsker vi velkommen til flere mindre utstillinger med sentrale kunstnere i samlingen. Jeff Koons – Verk fra Astrup Fearnley Samlingen er den femte i serien av våre jubileumsutstillinger.

Jeff Koons føyer seg inn i en lang tradisjon av kunstnere som jobber med readymades innen både gjenstander og bilder. Blant appropriasjonskunstnerne i New York på slutten av 1970-tallet var Koons en sentral aktør og utviklet svært konseptuell kunst.

I begynnelsen presenterte han approprierte hverdagsgjenstander, som husholdningsmaskiner, basketballer, dykkerutstyr, badeleker i plast, og gjenstander basert på populærkulturelle estetiske referanser, ofte referert til som «kitsch». Ved å utføre objektene og bildene i tilnærmet materiell fullkommenhet og blåse dem opp i størrelseskala skjedde det en nivåheving av de enkle originalene til høyverdig kunst.

Bak alle Koons verk ligger det en historie som virker på mange ulike nivåer, inkludert kunstnerens personlige fortellinger. Samlet utgjør de et kunstnerskap som uttrykker fundamentale temaer knyttet til menneske og samfunn. I Koons’ arbeider konfronteres seeren gjentatte ganger med refleksjoner omkring sosial estetikk, selvtillit, viljestyrke, seksualitet, udødelighet og død.

Koons synliggjør i sin kunst behovet for å avvise alle ideer om skyld og skyldighet, som enten bevisst eller ubevisst ligger til grunn for våre handlinger, og å bryte med sosiale og kulturelle tabuer og intellektuell undertrykkelse.

I denne utstillingen presenteres et utvalg verk fra samlingen som viser Koons’ verk fra slutten av 80-tallet og utviklingen i hans banebrytende kunstnerskap.

Slik Warhol presenterte nyhetsfotografier og ikoniske bilder som kunst, approprierer Koons de store massenes estetikk og deres sosiale og kulturelle konvensjoner for å «trenge inn i massenes bevissthet» og få gehør for en folkelig forståelse av at skjønnhet er kunst. «Det som skiller meg fra Warhol», sier han, «er at Warhol trodde at man kunne nå ut til massene gjennom distribusjon, mens jeg tror at man kan nå ut til massene med ideer.» Man kan legge til at Koons’ skaperhandling dessuten – og ikke minst – er en politisk handling, som sikter mot en revurdering av de kulturelle referansene til en klasse som altfor lenge er blitt ansett som en kulturell outsider.
– Gunnar B. Kvaran, i introduksjonen til utstillingens minikatalog.

Nettbutikk

Jeff Koons – Verk fra Astrup Fearnley Samlingen

kr 30
Kjøp