Utstilling

Fredrik Værslev – Fredrik Værslev as I Imagine Him

Høsten 2018 viser Astrup Fearnley Museet en soloutstilling med den norske samtidskunstneren Fredrik Værslev (f. 1979).

Fredrik Værslev (f. 1979) oppnådde tidlig et gjennombrudd på den internasjonale kunstscenen og har en rekke internasjonale utstillinger bak seg. Gjennom måten han utforsker og flytter grensene for hvordan maleri kan oppfattes har arbeidene hans blitt ansett for å være sterke bidrag til den internasjonale diskusjonen om moderne maleri. 

Arbeiderne hans beveger seg mellom ulike maleritradisjoner, og er kjennetegnet av et insisterende fokus på selve maleprosessen. Verkene tar gjerne utgangpunkt i møtet mellom arkitektur og maleri og tar form som maleriske gjengivelser av motiver fra kunstnerens hverdag. Maleriene beveger seg ofte mellom abstraksjon og representasjon, slik som gjennombruddserien med Terrazzo-maleriene som imiterer visualiteten i italienske steingulv og samtidig påkaller ekspressiviteten og spontaniteten i den abstrakte ekspresjonismen. Canopy-serien minner om modernismen og dens stripemalerier, men tar utgangspunkt i markisene fra kunstnerens barndomshjem. Værslev tematiserer og utfordrer stadig selve maleprosessen f.eks. ved å la maleriene preges av utendørs værforhold eller ved å ta i bruk utradisjonelle maleredskap, som defekte spraykanner eller oppmalingsverktøy for veier og idrettsbaner.

I utstillingen presenteres ti ulike serier fra de ti siste årene av Værslevs kunstnerskap. Værslev har selv bestemt formen på installeringen, noe som gjør utstillingen til et verk i seg selv. Man vil kunne se hvordan enkeltmaleriene på et vis inngår som elementer i en større installasjon og hvordan oppsettet gjør sitt ytterste for å unngå de åpenbare, tradisjonelle løsningene. Uten å sette opp nye vegger eller gå på tvers av den eksisterende arkitekturen har Værslev hengt verk i parallelle formasjoner, noe som samsvarer med museumsbygget, men på en ukonvensjonell måte.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff

Utstillingen er sponset av ABG Sundal Collier og Aker ASA


Utstillingens Art Bag har mønster inspirert av Canopy-serien og er laget slik at den kan sprettes opp og spennes på en blindramme. Hver eneste bag er nummerert og etter at bagen har fått den riktige patinaen av hverdagsbruk er den klar for å henges opp på veggen som et Canopy-maleri, der du selv har vært den deltagende parten i verket.

Se filmen om bagen:

Nettbutikk

Art Bag Værslev

kr 120
Kjøp