Utstilling

Cindy Sherman – Untitled Horrors

Untitled

Cindy Sherman (f. 1954) er en av vår tids fremste og mest innflytelsesrike kunstnere. Hun tilhører en generasjon postmoderne kunstnere som tok i bruk fotografiet og redefinerte det i en stadig mer visuelt orientert kultur.

Med utgangspunkt i fotografiske fremstillinger av kvinneroller skaper hun gjenkjennelige bilder som speiler menneskesinnets mange avskygninger. Bildene til Sherman ble nøkkelverk i en omveltende tid for kunstbegrepet, og utfordrer fortsatt idéer om representasjon, identitet og portrett.

Cindy Shermans bilder er både grusomme og komiske, frastøtende og forførende. De reflekterer vår egen forestillingsverden og åpner for nye tolkninger av velkjente fenomener. Hun bruker seg selv som modell og fremstiller like gjerne filmstjerner og midtsidepiker, som abnorme monstre fra eventyrets verden. Shermans overtydelige bruk av masker, parykker og proteser har en foruroligende effekt, som ytterligere forsterkes i bilder hvor den menneskelige tilstedeværelsen gradvis reduseres til fordel for bearbeidede dukker eller spor av avfall og forråtnelse.

Utstillingen er komponert med tanke på å understreke de urovekkende, forstyrrende og groteske sidene ved Shermans arbeider. Dette er aspekter som er synlige både i hennes interesse for veletablerte fotografiske sjangere som filmstills, motefotografi eller klassiske portretter, og i serier hvor hun utforsker et mer abjekt materiale relatert til tema som eventyr, katastrofer, pornografi, krig og surrealisme. Vi ønsker å fremheve disse grunnleggende tendensene ved hennes kunstnerskap og undersøke deres relevans gjennom et dedikert verksutvalg som inkluderer arbeider fra starten av hennes karriere på midten av 70-tallet og frem til i dag.

Utstillingen produseres i samarbeid med Moderna Museet i Stockholm.


Nettbutikk

Cindy Sherman – Untitled Horrors – Norsk Utgave

kr 290
Kjøp