Utstilling

Chinese Summer

Sommeren 2017 presenterer Astrup Fearnley Museet en stor utstilling med kinesisk samtidskunst.

Utstillingstittelen Chinese Summer er en metafor for en nasjon og en kunstscene som har opplevd en eksplosiv vekst de siste 20 årene. Kinas posisjon som en av klodens industrielle og økonomiske stormakter har blitt fulgt opp av en overveldende kunst- og kulturproduksjon, som i løpet av de siste årene har utviklet seg fra en rent lokal situasjon til å innta en posisjon på den globale scenen.

I løpet av 1980-tallet kom en banebrytende generasjon av kinesiske kunstnere til syne på kunstscenen. I denne perioden var Kina inne i en eksplosjonsartet kreativ utvikling som banet vei for en kunstnerisk revolusjon som fortsatt pågår. Den første generasjonen av kinesiske samtidskunstnere utviklet seg etter en lang periode med kulturell isolasjon og en lukket regional kontekst som var preget av et tradisjonelt og formalt kunstsyn. Disse kunstnerne gikk bort fra den tradisjonelle kunstforståelsen og tilegnet seg mange av den vestlige avantgardens radikale estetiske og konseptuelle paradigmer. Selv om de frigjorde seg fra gamle tradisjoner, forlot aldri kunstnerne kinesisk historie, kunst og filosofi, men utviklet sin egen kulturs tenkemåte og sensibilitet i en reflektert dialog med vestlig kultur. Slik har de bygget broer som yngre kinesiske kunstnere i dag videreutvikler i utallige retninger.

Den unge generasjonen av kinesiske kunstnere som etablerte seg på starten av det nye årtusenet har bekreftet den enorme kreativiteten til landets kunstnere og de baner stadig nye veier innen den internasjonale samtidskunsten. Disse kunstnerne arbeider ofte ut ifra en post-konseptuell kunsttradisjon som baserer seg på ideer og kunstneriske konsepter fremfor materialer og formale teknikker. Verkene deres tar form som både installasjoner, filmer, skulpturer, fotografier, datagrafikk og malerier, og publikum blir møtt av et bredt spektrum arbeider som forteller om universelle problemstillinger knyttet til makt og politikk, identitet, historie, hukommelse og nostalgi. Andre verk tematiserer abstrakte begreper som tid, uforutsigelighet, tilfeldigheter og illusjoner. Kunstnerne har en klar bevissthet om sin plass i historien og i likhet med samfunnet de lever i, er verkene deres fylt av glede og uforfalsket optimisme sammenvevd med alvorlige sosiale og politiske spørsmål.

Hver på sitt vis er de kinesiske samtidskunstnerne fra disse ulike generasjonene preget av en produktiv spenning mellom tradisjon og modernitet – mellom det å være globale borgere og det å høre hjemme i en svært vital periode i det asiatiske kontinentets historie. Praksisen deres springer ut av den sosiale og spatiale infrastrukturen i hjemlandet, men de er også verdensborgere, noe som kommer tydelig frem i de mange globale ikonografiske referansene i arbeidene deres. Gjennom verk som er slående originale, poetiske, dramatiske og til og med skremmende, skaper de fortellinger som opererer på tvers av kulturelle grenser.

Kunstnere:
Ai Weiwei, Cai Guo-Qiang, Cao Fei, Chu Yun, Duan Jianyu, Hu Xiangqian, Huang Yong Ping, Kan Xuan, Liu Chuang, Liu Wei, Lu Chunsheng, Madein Company, Pak Sheung Chuen, Qui Anxiong, Sun Xun, Xu Zhen, Xue Tao, Yang Fudong, Zhang Ding, Zhang Huan, Zhou Tao og Zhou Zixi.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff


bilder fra utstillingen:


fra nettbutikken:

Nettbutikk

Art Bag Chinese Summer

kr 150
Kjøp