Omvisning til skoleklasser

Start skoleåret med en kunstopplevelse!

Visste du at Astrup Fearnley Museet, Norges eneste museum som viser utelukkende samtidskunst, har gratis formidlingstilbud for alle skoleklasser? Alle tilbud tar utgangspunkt i kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning. Påmelding bør skje minst én uke i forveien.

Les mer og bestill her:
Barnehage, grunnskole og VGS
Høyskole og universitet  


Skoletilbud våren 2024:

Utforsk Leonard Rickhards billedverden!
Museets første utstilling i 2024 vies maleren Leonard Rickhard. Gjennom et langt kunstnerskap har Rickhard etablert et karakteristisk og lett gjenkjennelig formspråk – en visuell signaturstil som har en egen plass i nyere norsk kunsthistorie. Sammen med en av våre dyktige formidlere, inviteres skoleelever til å utforske hvordan maleriene forteller historier og gir uttrykk for følelser og meninger. Elevene blir også kjent med hvordan kunstneren benytter maleriske virkemidler som flate, rom, farge, perspektiv og strøk.

Les lærerveiledningen for barneskolen
Les lærerveiledningen for ungdomsskolen og VGS


La elevene bli kjent med samtidskunsten!
I forbindelse med vår jubileumsutstilling i høst, utviklet vi to undervisningsopplegg: Introduksjon til samtidskunsten og Identitet i samtidskunsten. Disse er nå tilpasset ny samlingsutstilling, og kan fortsatt bestilles.

Les lærerveiledningen for Introduksjon til samtidskunsten
Les lærerveiledningen for Identitet i samtidskunsten


Lærertreff

Lærertreff blir arrangert jevnlig, der formidlere i skoleteamet vårt presenterer aktuelle skoletilbud og gir en omvisningen i utstillingen.

Torsdag 1. februar kl. 17:30–19:00 har vi fokus på Introduksjon til samtidskunst og Identitet i samtidskunsten.

Meld deg på lærertreffet 1. februar her!


Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev med skoletilbud?
Send navn og e-postadresse til koordinator for barn og unge, Marianne Reve: m.reve@afmuseet.no