Omvisning til skoleklasser

Alle skoleklasser er hjertelig velkommen til omvisninger og inspirerende møter med samtidskunst i våre aktuelle utstillinger. Omvisningene er gratis for både grunnskole, videregående skole, høyskole og universiteter.

Høsten 2023
I forbindelse med vår jubileumsutstilling Before Tomorrow har vi utviklet to nye undervisningsopplegg: Introduksjon til samtidskunsten og Identitet i samtidskunsten. Begge tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning. Se vedlagte lærerveiledninger for detaljert informasjon.

Les mer og bestill her:
Barnehage, grunnskole og VGS
Høyskole og universitet  

Påmelding bør skje minst én uke i forveien. Det er også mulig å besøke museet uten omviser, men grupper som ønsker dette bes gi beskjed via e-post minst én uke i forveien: omvisning@afmuseet.no.

Lærertreff
Lærertreff blir arrangert jevnlig, der formidlere i skoleteamet vårt presenterer aktuelle skoletilbud og gir en omvisningen i utstillingen.

Tirsdag 22. august kl. 17–18:30 har vi fokus på Introduksjon til samtidskunst og tirsdag 29. august kl. 17–18:30 har vi fokus på Identitet i samtidskunsten. 

Meld deg på lærertreffet 22. august her!
Meld deg på lærertreffet 29. august her!

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev med skoletilbud?
Send navn og e-postadresse til koordinator for barn og unge, Marianne Reve: m.reve@afmuseet.no