Uten tittel

Tom Sandberg

Production Year

1997

Vedr. signatur, Tom signerte oftet på baksiden av det monterte printet, altså på aluminiumsplaten eller kartongen son printet var montert på, og Ikke synlig når det er innrammet. Og noen ganger på en etikett som ble klebet bak på rammen.