The Paradise Institute

Cardiff & Miller

Production Year

2001

Installasjonsmanual i arkiv. En eller to betjenter/museumsverter må være tilgjengelige til enhver tid og drifte verket, samt lede publikum inn og ut. Viktig informasjon om prosedyre for filmvisning i arkiv. Pakke/kasselister til lagring hos Exel i arkiv. Pære til projektor: EIKI LC-X999A Multimediaprojector. Ny pære ble bestilt i august 2009. 16 nye headset bestilt august 2009 NB! husk betale TONO for musikk når utstilt-se arkivskuff på kontor!