Landslide

Elmgreen & Dragset

Production Year

2002

Verket er lagret i to kasser, hver ca. 120 x 120 x 200 cm. Reparasjonsutstyr inkludert. Posene er fylt med veldig rent materiale (hvitt papir og klar plast etc.) Autentisitetsbevis tilhørende verket ligger i arkiv.