Grope

Janine Antoni

Production Year

1990

The artist has collected 84 pockets from men’s work-overalls. These are sewn together into a fragile, repetitive structure. The work has a markedly physical materiality, and is loaded with sexual symbolism. It’s title, Grope, means to feel or fumble blindly, an allusion to the activity of fingers in trouser pockets. Antoni points to the activity of groping, both as a means to sexual satisfaction, but also to the possibility that irresolute fumbling can indicate insecurity or uncertainty in a man. Thus this fragile artwork presents the great ambiguity of male identity. Three things: the material quality, the handiwork required to make the piece, and the triangular shapes, can all be interpreted as feminine symbols. / Kunstneren har samlet inn 84 lommer fra menns arbeidsbukser, som hun så har sydd sammen til en skrøpelig, gjentakende struktur. Verket har en utpreget sanselig materialitet, og er ladet med seksuell symbolikk. Tittelen Grope betyr å famle eller lete, og henspiller på mennenes aktivitet i bukselommene. Antoni peker på famlingen både som et middel til seksuell tilfredsstillelse, samtidig som den ubesluttsomme fomlingen kan vise til en usikkerhet hos mannen. Det skjøre verket presenterer dermed en sterk tvetydighet i forhold til mannlig identitet. Den stofflige kvaliteten, håndarbeidet som ligger bak og den trekantede formen er alle aspekter ved verket som også kan oppfattes som kvinnelige symboler. Kanskje forsterker disse fenomenene verkets tvetydighet i forhold til mannes rolle i vår tid?