ACAB

Gardar Eide Einarsson

Production Year

2007

Tidligere har Gardar produsert verket «Five Words» som ble vist Nils Stærk i 2004, med en tilsvarende rekke av maleri som står stablet / henger montert ved siden av hverandre. Dette verket kan da vekselvis stables – lik deres «Outlaw»-maleri fra 2004 – eller monteres på vegg. Sammen former de akronymet «A.C.A.B.» – som hyppig er integrert i britiske fengselstatoveringer og da gjerne med en bokstav mellom knokene og første ledd av fingeren (noen ganger bare som fire prikker som indikasjon på de fire bokstaveneI. «A.C.A.B» kan vekselvist vise til «All Coppers Are Bastards» eller «Always Carry A Bible», avhengig av hvilket inntrykk personen ønsker å gi. Spredt over lerretet ses også drypp av svart maling. Men det som tilsynelatende fremstår som spor av en energisk malerisk metode er snarere kalkulert lagt til som ettereffekt. Forestilling om moralsk overskridelse (‘outlaw’) er her sammenstilt med kopi av tegn på kunstnerisk overskridelse (‘avantgarden’). Som for Einarssons tidlige grafitti-inspirerte veggmaleri resulterer dette i en simulasjon av en opprørsk gest, som igjen resulterer i en usikker vurdering av kunstens uttrykkskraft eller vurdering av kunstnerens evner i en kontekst som institusjonskritikk.