Untitled (Man Coming out of a Woman)

Robert Gober

Production Year

1993

,

1994

Gobers kunst kretser ofte rundt temaer som er knyttet til opplevelser i hans barndom og oppvekst. Skulpturene hans kan se ut som readymades, men er i virkeligheten omhyggelig designet og utført av kunstneren selv. Ved å fokusere på velkjente objekter setter Gober spørsmålstegn ved hjemmets trygghet. Han peker på hvordan den familiære ramme på en og samme tid former og hemmer individets mulighet for å danne sin identitet og seksualitet helt fra barndommen. I 1989 skapte Gober det første i en serie med avskårne hyperrealistiske halvkledde mannsben som kommer ut av veggen, og i flere omfattende installasjoner på 1990-tallet føres deler av mannlige og kvinnelige kropper sammen med de avskårne leggene. Den mannlige leggen med de overtydelige svarte hårene hjemsøker Gobers forestillingsverden, og i dette og flere andre verk har han brukt sin egen fot som modell. Bevisstheten om kunstnerens tilstedeværelse i verket gir nye tolkningsmuligheter, og skulpturen kan også knyttes til opplevelser i Gobers barndom. Gobers mor arbeidet som sykepleier før hun fikk barn, og da Robert var liten pleide moren å underholde sine barn med historier fra operasjonssalen. Under en av de første operasjonene hun var med på, ble hun plutselig stående med en avkuttet fot mellom hendene. Slike historier gjorde sterkt inntrykk på Gober som barn, og han betrakter selv skulpturen som et bilde på den langsomme løsrivelsesprosessen fra sin mor.