Tomb Poetry (chase TIME)

Ida Ekblad

Production Year

2008

Arbeidet er en digital collage bestående av tekst og overskrifter som kunstneren har fotografert fra eldre utgaver av National Geographic. Dette verket er preget av en ekspressivitet og absurditet som ikke er typisk kjennetegn for appropriasjonskunst, men som er dekkende for Ekblads ektefølte variant. Semantisk poesi, og spesielt Stefan Themerson er dessuten utpekt som en stor inspirasjonskilde for dikteren Ida Ekblad. Han tok allerede eksisterende dikt, for eksempel haiku, og diktet lange fantasifulle assosiasjoner til hvert enkelt ord som ble til nye dikt i visuelt vakre og grafisk komponerte verselinjer. Mye tyder på at samme karakteristikk kan overføres til Ida Ekblads kunst.