I Feel Love, 1994-1995

Damien Hirst

Production Year

1994

1995

Korrespondanse med White Cube ang. konservering av verket ligger i mappen til verket “Mother and Child Divided” (1993) i arkivet.