Arrangement

Rasmusklubben | Poesi og plakat

Rasmusklubben er en gratis kunstklubb for barn mellom 5 – 12 år.

Tema i mai:  Poesi og plakat
Hvordan kan språk og ytringer i kunsten virke tankevekkende og oppfordre til handling? På Rasmusklubbens siste samling før sommeren, henter vi inspirasjon fra hvordan Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme utforsker tematikken i sine verk, og hvordan de tar i bruk poesi og tekst. Bli med og lag plakater som uttrykker tanker og følelser rundt hjem og identitet.

Påmelding med navn og alder til koordinator for barn og unge, Marianne Reve: m.reve@afmuseet.no 
Frist for påmelding er hver fredag før selve treffet. 

Klubben er et gratis tilbud for alle barn mellom 5 – 12 år. 
Barna deles inn i grupper basert på alder: 
Kl. 11:00 – 12:30: 5 – 6 år 
Kl. 13:00 – 14:30: 7 – 8 år 
Kl. 15:00 – 16:30: 9 – 12 år 

Les mer om Rasmusklubben:

Rasmusklubben

Rasmusklubben, en gratis kunstklubb for barn mellom 5 og 12 år!