Arrangement

Performance | Zhana Ivanova: Counterpoint

Zhana Ivanovas performance Counterpoint er et av verkene i utstillingen INFORMATION (Today).
Se den lørdag 9. april kl. 13:00 eller søndag 10. april kl. 13:00.

Zhana Ivanova
Counterpoint (2018 / 2021)
Performance, 28 min

Skuespillere:
Finn Adrian Jorkjen
Mohammad Shiraz Khan
Sindre Strand Offerdal

Om Counterpoint (2018/2021)
Taust utfører tre menn ørsmå handlinger og gjør sitt beste for å tilpasse seg ulike beskjeder som gis i en høyttaler. Hva er det vi er vitne til? Og hva kjennetegner den samhandlingen vi ser – er den erotisk, voldelig, rivaliserende? Er det en kamp eller en dans? Er en av dem gjerningsmann, den andre offer og den tredje vitne? Dominans og kontroll ligger implisitt i det vi ser, slik det alltid gjør i Ivanovas performancer. I Counterpoint kles dagens sosiale og politiske landskap metaforisk sett nakent i grell abstraksjon, som i et teaterstykke av Samuel Beckett. Ivanovas lavmælte performancer avdekker hele tiden de uskrevne, men allestedsnærværende regler og strukturer som styrer hvordan vi forholder oss til hverandre, og hun hjelper oss å forstå at vi alle er ubevisst kontrollert av disse reglene, og de metadataene som ligger til grunn for dem.

Utstillinger

INFORMATION (Today)

Krypterte nettverk, digitale valutaer, kunstig intelligens, datainnhøsting, partiske algoritmer, roboter med egen bevissthet – alt dette er produkter av 2000-tallets databaserte kapitalisme. Livet i dag formes i stor grad av utbredelsen av informasjon, og av diffus og uhåndgripelig spredning og prosessering av data. Kunstnerne i gruppeutstillingen  INFORMATION (Today) forsøker å nøste opp i dette fenomenet.