Arrangement

Om institusjonelle modeller | Samtale

En panelsamtale som markerer avslutningen av Before Tomorrow

En panelsamtale om institusjonelle modeller markerer avslutningen av Before Tomorrow. I samtalen deltar flere sentrale nasjonale og internasjonale museumsledere. Panelet vil spesielt rette oppmerksomheten mot hvilken offentlig rolle museer og stiftelser som opprinnelig startet som private initiativer har og kan ha.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.  

Gratis og åpent for alle.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år