Arrangement

Naama Tsabar | Performance

Untitled (Double Face)

I Untitled (Double Face) er to gitarer koblet sammen for å danne ett instrument uten bakside. Denne doblingen fungerer som en begrensing for utøverne, og tvinger frem nye bevegelser og lyder. Det kreves nå to personer for å bruke instrumentet. Musikerne spiller ansikt til ansikt og med gitaren mellom seg, i et hyperintimt forhold. Hver bevegelse føles og høres, med ryggen til publikum.

Et sted mellom skulptur og instrument, form og lyd, utforsker Tsabar sine arbeider de intime, sensuelle og kroppslige mulighetene innenfor dette mellomrommet. Sammen med lokale felleskap av utøvere som identifiserer seg som kvinner, eller på andre måter bryter med cisnormen, skriver Tsabar en ny feministisk og skeiv historie om det flytende.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.

Gratis og åpent for alle.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år