Arrangement

Mikael Lo Presti | Plot/Oslo

Mikael Lo Presti. Foto: STANDARD (OSLO)

Velkommen til kunstnersamtale med Mikael Lo Presti 

Bli med på en uformell samtale rundt Presti sitt arbeid og hans verk i utstillingen Before Tomorrow– Astrup Fearnley Museet 30 år.

Mikael Lo Presti (født 1989 i Södra Sandby, Sverige) er halvt svensk og halvt italiensk, og har gjennom hele sin kunstneriske praksis reflektert over den doble tilhørigheten til to land. Hans malerier kan frembringe en følelse av brobygging, ikke bare av flere identiteter, men også av flere distinktive visuelle språk. Ofte fanger han et øyeblikk, et gatebilde eller et stilleben, der elementer fra postkort,reklamer og turisteffekter som viser til hans røtter i Sicilia, kombineres med referanser til kunsthistorien. Lo Presti sin praksis kan gi assosiasjoner til den amerikanske maleren Philip Guston, som også ubesværet blandet populærkultur og en unik form for gestisk maleri. Scenene som skildres kan ved første øyekast se ut som hverdagslige scener, men er ofte tillagt uventede og nærmest surrealistiske detaljer.

Arrangementet er gratis for alle mellom 18 og 25 år, men krever påmelding. Begrenset antall plasser.

Meld deg på her

Les mer om utstillingen her.

Om Plot/Oslo
Plot/Oslo er en klubb for unge som vil lære mer om samtidskunst. Klubben er åpen for alle mellom 18 og 25 år, og det er helt gratis å være med.

Plot/Oslo gjennomfører månedlige kunstarrangementer. Programmet planlegges og gjennomføres av Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet og Kunstnernes Hus, i samråd med de frivillige i Plot-rådet.

Om Plot-rådet
Plot-rådet består av rundt 10 personer mellom 18 og 25 år. Rådet kommer med innspill til arrangementsutviklingen for Plot/Oslo, og er vertskap på arrangementene. Rådet møtes ca. en gang i måneden, i tillegg til å delta på aktivitetene Plot/Oslo arrangerer.