Arrangement

Lærertreff | Identitet i samtidskunsten

Velkommen til gratis lærertreff i utstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år!

Meld deg på her

Hvordan kan samtidskunsten være et godt utgangspunkt for samtaler om identitetstematikk – både i kunst og håndverk og i samfunnsfag? Bli med på lærertreff, og hør hvordan utstillingsrommet kan være en egnet arena for utforskning, samtaler og refleksjoner rundt tematikken.

Astrup Fearnley Museet er Norges eneste museum som utelukkende viser samtidskunst. I 2023 fyller vi 30 år, og feirer med en omfattende jubileumsutstilling med både kjente ikoniske verk, skjulte skatter og nye innkjøp til Astrup Fearnley-samlingen. Utstillingen fyller begge museumsbyggene og rommer mer enn 100 verk fra en av Europas mest omfattende samlinger med internasjonal samtidskunst.

I forbindelse med utstillingen har vi utviklet to konkrete undervisningsopplegg: Introduksjon til samtidskunsten og Identitet i samtidskunsten. Begge tar utgangspunkt i kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning. Denne ettermiddagen fokuserer vi på sistnevnte. 

Det settes av tid til samtale og spørsmål.


Utstillinger

Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år

Kjente, ukjente og nye verk fra Astrup Fearnley-samlingen