Arrangement

Hvordan kan et utstillingsbesøk integreres i undervisning? | Lærertreff

Velkommen til gratis lærertreff i utstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.

Bli med og hør hvordan et besøk på museet kan integreres i undervisningen! Det settes av tid til samtale og spørsmål.

Astrup Fearnley Museet er Norges eneste museum som utelukkende viser samtidskunst. I 2023 fyller vi 30 år, og feirer med en omfattende jubileumsutstilling med både kjente ikoniske verk, skjulte skatter og nye innkjøp til Astrup Fearnley-samlingen. Utstillingen fyller begge museumsbyggene og rommer mer enn 100 verk fra en av Europas mest omfattende samlinger med internasjonal samtidskunst.

I forbindelse med utstillingen har vi utviklet to konkrete undervisningsopplegg: Introduksjon til samtidskunsten og Identitet i samtidskunsten. Begge tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål i læreplanverket, og kan gjerne implementeres i ordinær undervisning.

Under finner du lærerveiledninger for begge tilbud utarbeidet spesielt for grunnskolen. Tilbudet kan også tilpasses videregående skole.

Lærerveiledning: Introduksjon til samtidskunsten

Lærerveiledning: Identitet i samtidskunsten


Utstillinger

Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år

Kjente, ukjente og nye verk fra Astrup Fearnley-samlingen