Arrangement

Kunstens betydning? Perspektiver på kunst og ungdom | Seminar

Blikkåpner Oslo i Rachel Harrisons utstilling "Sitting in a Room"
Blikkåpner Oslo i Rachel Harrisons utstilling «Sitting in a Room»

Hvordan gjøre kunst og kunstmuseer relevante for barn og unge? Hvordan både inkludere og utfordre interesser og preferanser på samme tid?  

Astrup Fearnley Museet i samarbeid med forskningsgruppa Kunst og barn & unge ved Universitetet i Agder inviterer til ettermiddagsseminar for å se nærmere på hvordan forskning og eksperimentelle formidingsinitiativ kan bidra til kunnskap på feltet kunst og barn og unge.  

I seminaret vil det gis et innblikk i den nylig utgitte boken Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge. Her berøres spørsmål om hvorfor barn og unge trenger kunst og hvordan kunstens betydning begrunnes. Antologien tar utgangspunkt i forskning utført av medlemmer av den tverrfaglige forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.  

I seminaret vil vi også bli mer kjent med Blikkåpner Oslo, et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet. Blikkåpnerne er et prosjekt hvor ungdommer mellom 16-19 år bruker sine egne erfaringer og interesser som utgangspunkt for å formidle kunst til andre ungdommer. Prosjektet er inspirert av Blikopeners ved Stedelijk Museum i Amsterdam og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 

Seminaret er gratis og åpent for alle


Program

16:30 Ungdomsformidlerne Liv Runa F. Kvernstuen og Lillan Berg holder en timinutters omvisning i Rachel Harrisons utstilling Sitting in a Room, for alle seminardeltakere som ønsker å delta

17:00 Velkommen

17:05 Presentasjon av publikasjonen Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge, ved Lisbet Skregelid og Kristian N. Knudsen (red.)

17:20 Korte presentasjoner av tre kapitler i Kunstens betydning? ved Idunn Sem, Helen Eriksen, Hege Bjørnestøl Beckmann og Jorun Christensen

17:35 Spørsmål fra seminardeltakerne

17:40 Presentasjon av prosjektet Blikkåpnere, ved prosjektleder Astrid B. Drejer

17:55 Eksempler på arrangement og arbeidsmetoder i Blikkåpnere, ved Marcus Hatt, Liv Runa F. Kvernstuen og Lillan Berg

18:10 Spørsmål fra seminardeltakerne

18:15 Panelsamtale: Hvordan gjøre kunst og kunstmuseer relevante for barn og unge? Hvordan både inkludere og utfordre deres interesser og preferanser på samme tid? Ved Lisbet Skregelid, Kristine Nilsen, Marianne Reve og Marcus Hatt, moderert av Inger Fure Grøtting


Bidragsytere  

Lisbet Skregelid (PhD) er professor i kunstpedagogikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på betydningen av møter med kunst og kunstnere, og på hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge. I publikasjonen Kunstens betydning? bidrar han med innledningskapittelet sammen med Skregelid, bildeessayet Cleos fremtid og kapittelet Et møde med «Cleos fremtid» Teater som performativ læringsarena 

Kristian Nødtvedt Knudsen (PhD) er førsteamanuensis i teater ved Fakultet for kunstfag ved universitetet i Agder. Han er hovedredaktør i tidsskriftet JASEd – Journal for Research in Arts and Sports Education. Hans fagområder finnes innenfor performativ forskning, kunstfagdidaktikk og kunstbasert forskning. I publikasjonen Kunstens betydning? bidrar han med innledningskapittelet sammen med Skregelid, bildeessayet Cleos fremtid og kapittelet Et møde med «Cleos fremtid» Teater som performativ læringsarena 

Marcus Hatt (f. 2004) er ansatt som ungdomsformidler i Blikkåpner Oslo. I prosjektet, som inkluderer ungdom fra alle Oslos 15 bydeler, representerer han bydel Nordstrand. Hatt går 3. året på Kunst, design og arkitektur (KDA) ved Elvebakken videregående skole.  

Liv Runa F. Kvernstuen (f. 2006) er ansatt som ungdomsformidler i Blikkåpner Oslo. I prosjektet, som inkluderer ungdom fra alle Oslos 15 bydeler, representerer hun bydel Bjerke. Kvernstuen går 1. året på Studiespesialisering ved Edvard Munch videregående skole.  

Lillan Berg (f. 2004) er ansatt som ungdomsformidler i Blikkåpner Oslo. I prosjektet, som inkluderer ungdom fra alle Oslos 15 bydeler, representerer hun bydel Ullern. Berg går 3. året på Studiespesialisering ved Foss videregående skole.  

Astrid Bøe Drejer er prosjektleder for Blikkåpner Oslo, samt koordinator for Plot/Oslo. Drejer har bachelorgrad i kunst og design, med fordypning i kunstformidling, fra OsloMet. Hun har også et årsstudium i kulturledelse.  

Hege Bjørnestøl Beckmann (PhD) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag. Beckmann forsker på hvordan musikk kan påvirke ungdoms helse. Hun har også skrevet artikler som knytter ungdoms musikkbruk til identitetsutvikling og eksistensielle spørsmål. I tillegg er Beckmann medlem av forskningsnettverket SangBarSk, som undersøker sangaktivitet i barnehage og grunnskole. I publikasjonen Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge bidrar hun med kapittelet «Det er jo viktig, men det er ikke så lett å få til.» En undersøkelse av sangens plass i grunnskolen, sammen med Jorun Christensen.  

Jorun Christensen er førstelektor i musikk ved Fakultet for kunstfag, Universitet i Agder. Hun underviser musikkpedagogikk, musikkdidaktikk og gehørtrening og er i tillegg studieprogramleder for bachelor i utøvende musikk ved institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. I publikasjonen Kunstens betydning? bidrar hun med kapittelet «Det er jo viktig, men det er ikke så lett å få til.» En undersøkelse av sangens plass i grunnskolen, sammen med Hege Bjørnestøl Beckmann.  

Idunn Sem er universitetslektor ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder og rådgiver ved FLUKS – Senter for ung kunst og kultur. Sem utvikler og leder i tillegg egne prosjekter i skjæringspunktet mellom digital teknologi, kunst, kultur og det kollektive. I publikasjonen Kunstens betydning? bidrar hun med kapittelet Meg + kunst: Kunst, kunstig intelligens og digital kunstformidling.  

Helen Eriksen er visuell kunstner, skribent og PhD kandidat ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på utviklingen av individets kunstnerisk praksis gjennom samproduksjon i forskjellige fellesskap. Hun var en av grunnleggerne, og nå styreleder, av Tenthaus Kunst Kollektiv. I publikasjonen Kunstens betydning? bidrar hun med kapittelet Elephants in the Archive.  

Kristine Kolloen Nilsen er konseptutvikler formidling i Kunstsilo, og har lang erfaring i arbeid med barn og unge som formidlingsleder ved Sørlandets Kunstmuseum. Hun er utdannet lektor i visuell kunst og formidling fra Universitetet i Agder, og er medlem av forskningsgruppa Kunst og barn & unge. Hun forsker på publikumsutvikling gjennom deltagerpraksiser og målgruppebasert formidling, med særlig fokus på barn og unge.  

Marianne Reve er formidlingskoordinator for barn og unge ved Astrup Fearnley Museet, der hun blant annet er kontaktperson for Blikkåpnere. Hun har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, og har lang erfaring med kunstformidling. I tillegg til Astrup Fearnley Museet, har hun vært tilsatt ved Ekebergparken og Statens kunstutstilling, Høstutstillingen.  

Inger Fure Grøtting er formidlingsleder ved Astrup Fearnley Museet. Hun er utdannet lektor med mastergrad i samfunnsfagdidaktikk, med spesialisering i tverrfaglig formidling på kunstinstitusjoner. Tidligere har hun vært ansatt hos Norske Billedkunstnere / Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, Ekebergparken og Kunstnernes Hus.