Arrangement

Jonas Ekeberg | Foredrag, boklansering

Post-Nordic – The Rise and Fall of a Nordic Art Scene 1986–2006

Jonas Ekeberg holder et foredrag der han tar utgangspunkt i sin bok Postnordisk Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1986–2006 (Torpedo Press, 2019). Boken lanseres denne høsten på engelsk og er den første omfattende presentasjonen av nordisk kunst i overgangen fra postmodernisme til det som kan kalles «samtidens epoke». I dette nye foredraget vil Ekeberg også reflektere over Astrup Fearnley Museet´s rolle på den nordiske kunstscenen på 1990-tallet og 2000-tallet.

E-boken er nå tilgjengelig på torpedobok.no

Foredraget holdes på engelsk. Gratis og åpent for alle.

Et sjældent nuanceret, vidtspændende og velargumenteret overblik over ændringerne i nordisk kunstliv fra 1970’erne til i dag. – Tania Ørum i sin anmeldelse av Postnordisk på kunstkritikk.no

Jonas Ekeberg (f. 1967) er en kritiker og kurator basert i Oslo. Han er utdannet som kunstner og har hatt sentrale roller innenfor norsk og nordisk kunst siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden 2021 har han hatt stillingen som fagansvarlig for visuell kunst i Kulturrådet, og mellom 2009 og 2019 var han ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk. Ekeberg er også tidligere direktør for Preus Museum i Horten og var grunnlegger av, og direktør for, Kunsthall Oslo. I 2000 var han hovedkurator for den andre utgaven av Momentum – nordisk biennale for samtidskunst.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.

Gratis og åpent for alle


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år