Arrangement

Jeg teller til hundre

Jeg teller til hundre er en utstilling kuratert av ni Blikkåpnere i alderen 16 til 19 år og to mentorer, med program på Astrup Fearnley Museet, Mellomstasjonen (Nasjonalmuseet) og Kunstnernes Hus.

Om utstillingen
I kantina på Nasjonalmuseet sitter en gruppe forvirra ungdom og skal kuratere en utstilling. Vi har dårlig tid og må komme raskt i gang hvis den i det hele tatt skal bli noe av. Tema, frister og lokaler er uvisst. Vi har bare et par timer i uka til rådighet, og skal utføre opptil flere måneders arbeid på mindre enn to måneder. Vi er jo egentlig de som besøker, de som betrakter jobben til andre kuratorer, men nå er det altså vi som skal lage en utstilling. Det er forskjellige meninger og synspunkter fra alle kanter. Man møter på ulike problemstillinger hele tiden. Hvordan vil andre kunne relatere til temaet? Hva vil verkene formidle? Kan man feste skruer i denne veggen? Tema og tittel var vanskelig. Til slutt kom vi likevel frem til et veldig aktuelt tema: Frirom.

Vi er sultne etter frirom, et sted å være, et sted uten restriksjoner, et sted man kan være ungdom. Grønt gress og åpen himmel får det til å føles som grønt nivå, hvor klemmer og handshakes og nære samtaler er lov. Kunsten er jo en form for frirom også, hvor vi kan forlate denne verden gjennom tegning, maleri, dans, skrift og så mangt. Et sted hvor uansett om du ytrer din mening om verden eller noe helt abstrakt er det bare ditt. Du skapte det, du eier det, men alle kan oppleve det.

Jeg teller til hundre er en utstilling kuratert av ni Blikkåpnere i alderen 16 til 19 år og to mentorer. Utstillingen viser verk av 16 enkeltkunstnere og et prosjekt med tre deltakere, alle utvalgt gjennom anonym juryering og laget av kunstnere mellom 15 og 25 år. Vi i kuratorgruppen har reflektert mye over tematikk, hva vi assosierer med ungdom og hva det vil si å være ung i dag. Svarene på dette er mangfoldige og mange, like mange som det finnes ungdom. Dette mangfoldet har vi forsøkt å speile i verks-utvalget i utstillingen.

Fredag 5. november
18:30 -21:00: Utstillingsåpning med enkel servering og DJ, Kunstnernes Hus

Lørdag 6. november
13:00-15:30: Guidet kunstvandring med performance, film og kunstutstilling. Obligatorisk påmelding, oppmøte utenfor Astrup Fearnley Museet
11:00 -17:00: Åpen utstilling på Kunstnernes Hus
12:00 -16:00: Videoprogram på Mellomstasjonen
13:00 -14:30: Performanceprogram på Astrup Fearnley Museet

Søndag 7. november
11:00 -15:00: Åpen utstilling på Kunstnernes Hus med omvisninger kl. 12:00, 13:00 og 14:00

Kunstnere
Performanceprogram med visningssted Astrup Fearnley Museet: Frida Vige Helle, Pål Mikael Sterk-Hansen
Filmprogram med visningssted Mellomstasjonen: Edvard Sundt Skodvin
Utstilling med visningssted Kunstnernes Hus: Aurora Havik Seweriin, Edvard Sundt Skodvin, Eva Hansen Sjøvold, innsatte ved Romerike fengsel, Jakob Berg, June Mangrud Haug, Laura Al-Jabury, Maia Glad Coulson, Olav Hylland, Olivia Løvdal Ingvoldstad, Pål Mikael Sterk-Hansen, Sigurd Grøndahl, Sondre Røssaak Aanensen, Sonja Nesterova, Victoria Skogsletten Dalen, Ylva Soleim

Kuratorteam
Marzia Alizada, Ilaf Sawash, Noah Wilson, Mateo Tilrem, Khushi Chahal, Leonel Jimenez, Ferdinand Kalfoss, Iris Brustad, Liana Israilova