Arrangement

Fred Moten | Diktopplesning

Opplesning med den amerikanske lyrikeren og teoretikeren Fred Moten.

Den amerikanske lyrikeren, kulturteoretikeren og forskeren Fred Moten leser fra sin seneste diktsamling perennial fashion presence falling (Wave Books, 2023) i forbindelse med at han er i Oslo for å holde årets FORART-foredrag. Gratis og åpent for alle. 

Fred Moten | Reading

Fred Moten 
perennial fashion presence falling 
Wave Books, 2023 

…some ekphrastic evening, this’ll be both criticism and poetry and failing that fall somewhere that seems like in between. 
 
På samme måte som diktene man finner i The Feel Trio (Letter Machine, 2014) og All That Beauty (Letter Machine, 2019)  viser denne nye utgivelsen Motens bruk av «formet prosa» på de trykte sidene og hans briljante og svimlende polyfonier og paronomasia. I denne diktssamlingen rommer poesien en medfødt kvantenysgjerrighet på nåtidens uendelighet og de ulike måtene man kan observere fremtidens historie på. Dikt avler dikt, overfylte og blomstrende, og oppfordrer til dypere etymologisk undersøkelse. Moten nærmer seg det sublime og nyter mellomrommets mikrotonale tanke. Les mer hos Wave Books.


Om Fred Moten 
Fred Moten arbeider innenfor kritisk teori, black-studies og performance. Moten er professor i Performance Studies ved New York University og professor emeritus ved University of California, Riverside. Blant noen av hans vitenskapelige publikasjoner finner vi The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study (med Stefano Harney, 2013), In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition (2003) samt Black and Blur, Stolen Life og The Universal Machine, som utgjør de tre bindene i serien Consent to Not Be a Single Being (2017-18). All Incomplete, med Stefano Harney, ble publisert i 2021.  

Moten har utgitt en rekke diktsamlinger, slik som The Little Edges, The Feel Trio, B Jenkins, Hughson’s Tavern og nylig utgitte perennial fashion presence falling. I 2020 ble Moten tildelt et MacArthur-stipend for å skape «new conceptual spaces to accommodate emerging forms of Black aesthetics, cultural production, and social life.» 

Dagen før diktopplesningen holder Fred Moten årets FORART-foredrag på Litteraturhuset i sal Nedjma, fredag 1. september kl. 18:00. 


Om FORART 
FORART er en uavhengig stiftelse etablert i 1989 med formål om å støtte forskningsprosjekter innenfor samtidskunsten. FORART fokuserer på nye fenomener innenfor denne sjangeren og er involvert i tverrfaglig forskning. Blant tidligere FORART-foredragsholdere finner man Julia Bryan-Wilson, Liam Young, Whitney Davis, Darby English, Sianne Ngai, Tom Eccles, Hal Foster, Molly Nesbit, Arthur C. Danto og Daniel Birnbaum blant andre. Les mer på forart.no