Arrangement

Foredrag med Koyo Kouoh

Velkommen til et foredrag med Koyo Kouoh

Gratis og åpent for alle. Det er begrenset kapasitet, så påmelding er nødvendig.

Kouoh har siden 2019 vært Executive Director ved Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) i Cape Town, hvor hun har utviklet og refokusert museets oppdrag og program. Hun er også kunstnerisk leder for Raw Material Company i Dakar, som hun etablerte i 2008. Raw Material Company er en institusjon som forsøker å bygge bro mellom ulike kulturelle og sosiale felt gjennom kunstnerisk programmering og kritisk tenkning. I sitt foredrag vil hun se nærmere på disse to institusjonenes visjoner og intsitusjonelle modeller, med bakgrunn i sin omfattende kuratorerfaring med fokus på afrikanske og internasjonale kunstnere. Faktisk kan hennes institusjonelle og kuratoriske praksis beskrives som svært kunstnersentrisk.

Foredraget er en del av en pågående serie med foredrag som ser nærmere på museets institusjonelle rolle, ulike muligheter og hvordan vi best kan bidra i kunstfeltet.

Foredraget holdes på engelsk.