Arrangement

Det store spillet – foredrag med Bår Stenvik

Forfatter og journalist Bår Stenvik om kunstig intelligens og dataøkonomi, og hvordan det påvirker hverdagen vår.

Med utgangspunkt i sin siste bok, Det store spillet, vil han snakke om kunstig intelligens og dataøkonomi, og hvordan det påvirker hverdagen vår. Kunstnerne i den aktuelle utstillingen INFORMATION (Today) tar opp noen av de samme temaene. Krypterte nettverk, digitale valutaer, kunstig intelligens, datainnhøsting, partiske algoritmer, roboter med egen bevissthet, –enten vi liker det eller ikke er vi omringet av en uavbrutt strøm av informasjon. Bår Stenvik spør slags historisk veiskille det er vi står oppe i akkurat nå: Hva betyr algoritmenes maktovertakelse for menneskets frihet, den norske samfunnsmodellen, og for kunst og annen kreativ virksomhet?

Nettbutikk

Det store spillet – Innbundet

kr 249
Kjøp

Les mer om Bår Stenvik på nettsiden hans.


Foredraget vil vare i ca. 40 minutter. Det er åpent for alle, men det krever at du har inngangsbillett til museet. Er du medlem i kunstklubben er inngang og deltakelse alltid gratis.


Utstillinger

INFORMATION (Today)

Krypterte nettverk, digitale valutaer, kunstig intelligens, datainnhøsting, partiske algoritmer, roboter med egen bevissthet – alt dette er produkter av 2000-tallets databaserte kapitalisme. Livet i dag formes i stor grad av utbredelsen av informasjon, og av diffus og uhåndgripelig spredning og prosessering av data. Kunstnerne i gruppeutstillingen  INFORMATION (Today) forsøker å nøste opp i dette fenomenet.