Arrangement

ART NIGHT x INFORMATION (Today)

Velkommen til Art Night!
– kveldsåpen utstilling, Zhana Ivanovas performance Counterpoint og Art Talks om utvalgte kunstnere og verk i INFORMATION (Today)!

Etter en lang tid med restriksjoner kan vi åpne opp for mer aktivitet på museet, og med stor glede igjen invitere til Art Night!  

Velkommen til kveldsåpen utstilling, performance og korte Art Talks om utvalgte kunstnere og verk i INFORMATION (Today)

Et av verkene i utstillingen er Zhana Ivanovas performance Counterpoint. På Art Night vises den første av i alt tre fremføringer.

PROGRAM
19:30: Art Talk – om Simon Denny
20:00: Performance – Counterpoint av Zhana Ivanova
20:40: Art Talk – om Tobias Kaspar 
21:00: Art Talk – om Sondra Perry
21:30: Art Talk – om Nora Turato
22:00: Art Talk – om Trevor Paglen 
22:30: Art Talk – om Laura Owens

VentiVenti vil stå for salg av forfriskninger.


Om Counterpoint (2018/2021)

Taust utfører tre menn ørsmå handlinger og gjør sitt beste for å tilpasse seg ulike beskjeder som gis i en høyttaler. Hva er det vi er vitne til? Og hva kjennetegner den samhandlingen vi ser – er den erotisk, voldelig, rivaliserende? Er det en kamp eller en dans? Er en av dem gjerningsmann, den andre offer og den tredje vitne? Dominans og kontroll ligger implisitt i det vi ser, slik det alltid gjør i Ivanovas performancer. I Counterpoint kles dagens sosiale og politiske landskap metaforisk sett nakent i grell abstraksjon, som i et teaterstykke av Samuel Beckett. Ivanovas lavmælte performancer avdekker hele tiden de uskrevne, men allestedsnærværende regler og strukturer som styrer hvordan vi forholder oss til hverandre, og hun hjelper oss å forstå at vi alle er ubevisst kontrollert av disse reglene, og de metadataene som ligger til grunn for dem.

INNGANG KR 100,-

Billettinntektene vil gå til Felles innsamlingsaksjon for Ukraina, der pengene fordeles mellom Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Unicef Norge.

Utstillinger

INFORMATION (Today)

Krypterte nettverk, digitale valutaer, kunstig intelligens, datainnhøsting, partiske algoritmer, roboter med egen bevissthet – alt dette er produkter av 2000-tallets databaserte kapitalisme. Livet i dag formes i stor grad av utbredelsen av informasjon, og av diffus og uhåndgripelig spredning og prosessering av data. Kunstnerne i gruppeutstillingen  INFORMATION (Today) forsøker å nøste opp i dette fenomenet.