Arrangement

Angela Goh | Performance

Pattern Recognition

Performancen vises torsdag 23. november kl. 18:00 og lørdag 25. november kl. 13:00.

Danser og koreograf Angela Gohs arbeider presenteres jevnlig både innenfor en samtidskunstsetting og på mer tradisjonelle scener for dansekunst. I forbindelse med Before Tomorrow Live fremfører hun det nye performative verket Pattern Recognition. Ved å låne og omgjøre gester og handlinger fra tidligere arbeider, komprimere og utvide tidsaspektet gjennom gjentakelse med avvik i hver repetisjon, skapes en ny fortelling. De små forskjellene i hver gjentatte sekvens peker på en ustabilitet i hvordan vi oppfatter tid og tidens forhold til kroppen.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.

Gratis og åpent for alle.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år