Arrangement

Angela Goh | Performance

Angela Goh presenterer et nytt performativt verk på Astrup Fearnley Museet

Danser og koreograf Angela Gohs arbeider presenteres jevnlig både innenfor en samtidskunstsetting og på mer tradisjonelle scener for dansekunst. I forbindelse med Before Tomorrow Live fremfører hun et nytt performativt verk. Ved å låne og omgjøre gester og handlinger fra tidligere arbeider, komprimere og utvide tidsaspektet gjennom gjentakelse med avvik i hver repetisjon, skapes en ny fortelling. De små forskjellene i hver gjentatte sekvens peker på en ustabilitet i hvordan vi oppfatter tid og tidens forhold til kroppen.

Arrangementet er en del av Before Tomorrow Live, et program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år.

Gratis og åpent for alle.


Utstillinger

Before Tomorrow Live

Et nytt program bestående av performance, foredrag, lyd og video – som en forlengelse av jubileumsutstillingen Before Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år