Oslo kulturnatt | Gratis inngang fra kl. 17:00

17. september

17:00—22:00

Velkommen til kveldsåpent museum og formidlingsaktiviteter!