Våre sponsorer

Astrup Fearnley Museet er et privat museum og er generøst støttet av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og Stiftelsen Hans Rasmus Astrup. Inntekten sikres ellers gjennom egeninntjening og med betydelig støtte fra våre sponsorer.

Museet samarbeider med ulike virksomheter, og det er i fellesskap med disse at museet lykkes i å skape enda bedre museumsopplevelser for våre gjester, samtidig som vi gir våre sponsorer muligheten til å styrke sitt varemerke og omdømme.

Astrup Fearnley Museet verdsetter sine sponsorers dedikasjon og generøsitet, som muliggjør museet fremste virke: å formidle norsk og internasjonal samtidskunst av høy kvalitet til et mangfoldig publikum.

EGD er Astrup Fearnley Museets generøse sponsor i perioden 2020-2022 og støtter med det museets drift, aktiviteter og utvikling.

THE THIEF er Astrup Fearnley Museets generøse sponsor i perioden 2019-2023 og støtter med det museets drift, aktiviteter og utvikling.

CGI er Astrup Fearnley Museets generøse sponsor i perioden 2019-2021og støtter med det museets drift, aktiviteter og utvikling.

________

Bli sponsor

Som sponsor av Astrup Fearnley Museet er det gode muligheter for å profilere deres virksomhet på en profesjonell og annerledes måte. En sponsoravtale gir mulighet til å bruke museets fasiliteter og tjenester på en måte som er tilpasset deres ønsker og behov, og målet er gjensidig utbytte for begge parter.