Omvisning for skoleklasser

Alle skoleklasser er hjertelig velkommen til omvisninger og inspirerende møter med samtidskunst i våre aktuelle utstillinger. Omvisningene er gratis og gjelder både grunnskole og videregående skole.

Våre dyktige formidlere tilpasser en dialogbasert omvisning til de ulike alderstrinnene med begreper og vinklinger de kan forstå og relatere seg til.

Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet og kunstneriske uttrykk. Møtet med samtidskunst vil kunne bidra til en høyere refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse.