I løpet av en dag puster vi inn og ut omkring 24 000 ganger. I disse åndedragene ligger det informasjon vi ikke legger merke til – usynlige beskjeder til hjernen som umiddelbart trigger både følelser og hukommelse. For Sissel Tolaas er derfor lukt et viktig og ofte oversett verktøy for kommunikasjon.

Gjennom flere tiår har Tolaas utviklet en helt særegen kunstnerisk praksis som utfordrer ideen om kunstverket som fysisk form. Siden slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet har hun hatt en dyptgående interesse for å observere kjemiske prosesser og temaet endring. Tolaas’ verk og prosjekter har hverken en begynnelse eller slutt, de er alltid i fluks. Tidlig i karrieren hennes, dreide disse prosessene seg mest om formale eksperimenter og matematiske beregninger som utforsket hvordan ulike materialer påvirker og er avhengige av hverandre. Etter hvert beveget hun seg bort fra det fysiske og visuelle og over mot det sanselige og immaterielle. Allerede på 1990-tallet skapte hun verk som fokuserte på sensoriske situasjoner og reaksjoner ved å eksponere publikum for luftstrømmer og lukter fra ulike kilder. Med base i sitt studio og kjemilaboratorium i Berlin arbeider Tolaas med kompleksiteten i luktelementer og utforsker nettopp lukt som et medium for kunstnerisk uttrykk. Hennes undersøkelser spenner fra dyptgående forskning og analyse, til arkivering og syntetisk (re)produksjon av luktmolekyler og -strukturer. Tolaas har over flere år bygget opp ulike arkiver med «luktopptak», bestående av 10 000 luktmolekyler. Videre har hun etablert et unikt luktleksikon, Nasalo, som til nå inneholder 4200 ord og uttrykk. I 2004 grunnla hun SMELL RE_searchLab, et laboratorium som har samarbeidet med en rekke vitenskapelige institusjoner verden over.

Gjennom en kunstnerisk og forskningsbasert praksis som retter seg mot luktesansen fremfor synet og hørselen, aktiverer Tolaas en annen type bevissthet og tilstedeværelse hos sitt publikum. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet blir intet unntak. Den vil inkludere et stort spekter av arbeider fra Tolaas’ lange karriere, og vil vise et utvalg av hennes tidlige installasjoner og papirarbeider sammen med en omfattende presentasjon av hennes senere luktprosjekter. Utstillingen vil vise bredden av en kompleks, men likevel svært direkte og intuitiv kunstpraksis, der begrepene prosess, tid og endring går som røde tråder gjennom alle arbeidene.

Sissel Tolaas bor og arbeider i Berlin og hennes prosjekter er blitt vist internasjonalt på biennaler og ved museumsinstitusjoner som MoMA i New York, The National Gallery of Victoria i Australia, Dia Art Foundation i New York, California College of the Arts og Tate Modern i London. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet blir den hittil største presentasjonen av hennes kunstnerskap.