Arrangement

Tekst-workshop med Ina Hagen | For Plot/Oslo

Workshop for en kollektiv tekst, med utgangspunkt i Cauleen Smiths utstilling.  

Workshopen foregår over to kvelder, tirsdag 3. og onsdag 4. september fra kl.16:00-18:00, og er helt gratis og åpen for alle mellom 18 og 25 år. 

Plot/Oslo er en gratis kunstklubb for personer mellom 18 og 25 år, og er drevet av Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet. Klubbens visjon er å skape et miljø for kunstinteresserte unge, og har hovedfokus på formidling av samtidskunst. Plot/Oslo tilbyr månedlige kunstarrangementer, helt gratis. Link til påmelding kommer i august.

Sammen med kunstner Ina Hagen skriver vi en kollektiv, nettverket tekst, som ender opp i en riso-printet fanzine – tilgjengelig på museet. Utgangspunktet for den kollektive teksten er Cauleen Smiths publikasjon Volcano Manifesto, hennes aktuelle utstilling The Deep West Assembly på Astrup Fearnley Museet, samt et lite lesehefte satt sammen av Hagen. 

Første del av workshopen vil fokusere på innsamling av ord, setninger, sitater, eller uttrykk fra utstillingen og tekstene vi leser sammen. Vi skal lese, snakke og vandre oss gjennom utstillingen, både i og etter åpningstid, for å lære av hvordan Smith inkluderer tekst og litteratur i sitt kunstnerskap. Andre del av workshopen vil fokusere på skriveprosessen, hvor vi fletter de lånte tekstfragmentene sammen til én selvstendig tekst. Denne tekstenvil bestå av to deler, hvor denne ‘nye’ teksten følges av en liste med korte paragrafer fra de originale tekstene som tekstfragmentene er hentet fra. Sammen utgjør de en nettverket tekst som både setter lånte ord og setninger sammen på nye måter og gir innblikk i sammenhengene de er skrevet for. 

Workshopen foregår over to kvelder, er helt gratis og åpen for alle mellom 18 og 25 år.   

Link til påmelding kommer i august.

____________________


Ina Hagen bor og arbeider i Oslo. I sin kunstneriske praksis, som spenner over tekst og trykksaker, digitale medier og video, kollektivt arbeid, fellesbaserte skapelsesprosesser og pedagogiske former, konstruerer Hagen plattformer og performative situasjoner for kollektiv, kritisk refleksjon. I sine nylige prosjekter har hun fokusert på normaliseringen av norsk energikolonialisme gjennom industriens egenpresentasjon. Vårhalvåret 2024 har hun, via OCA, deltatt i recidencyprogrammet ved WIELS Contemporary Art Center i Brussel.  
 
Hagen har flere års erfaring som skribent for Kunstkritikk og har holdt en rekke workshops i kreativ skriving, tekstforståelse og kunstnertekster bla. for Praksis Teen Advisory Board, Index Teen Advisory Board og ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun er for tiden fagansvarlig for Teori for Praksis ved Kunstakademiet i Oslo, med fokus på research essay.