Arrangement

Rasmusklubben

Velkommen til Rasmusklubben, en gratis kunstklubb for barn mellom 5 – 12 år

MAI: Utendørs kunstlaboratorium
Kan kunst skape seg selv? Denne måneden vil Rasmusklubben se nærmere på verk fra Astrup Fearnley-samlingen som har laget seg selv, uten at kunstneren har bestemt hvordan de skal se ut til slutt. Vi skal ta på oss forskerfrakken, flytte oss utendørs, og lage verk ved hjelp av kjemiske reaksjoner. Bli med på å utforske kunst som former seg selv!

Påmelding med navn og alder til: rasmus@afmuseet.no
Frist for påmelding er hver fredag før selve treffet!

Klubben er et gratis tilbud for alle barn mellom 5-12 år.
Barna deles inn i grupper basert på alder:
Kl. 11:00 – 12:30: 5 – 6 år
Kl. 13:00 – 14:30: 7 – 8 år
Kl. 15:00 – 16:30: 9 – 12 år

Les mer om Rasmusklubben:

Rasmusklubben

Rasmusklubben, en gratis kunstklubb for barn mellom 5 og 12 år!