Installasjonsbilder fra 'Cindy Sherman - Untitled Horrors'

Publisert under Generelt, Utstillinger 26.06.2013, 11:04 av Gard Andreas Frantzsen med

Bildene i 'Cindy Sherman – Untitled Horrors' er i stor grad montert i veggkollasjer. Vi gir nå mulighet til å kikke igjennom installasjonsbilder av utstillingen.

Utstillingen er komponert med tanke på å understreke de urovekkende, forstyrrende og groteske sidene ved Shermans arbeider. Sherman likte valget av denne tematikken godt, noe som førte til et tett samarbeid og et stort engasjement fra hennes side. Hun deltok selv i monteringen og komposisjonen av utstillingen.

'Untitled Horrors' rommer fotografier i et tidsspenn på 30 år, og måten bildene er sammenstilt på i utstillingen er ikke blitt gjort tidligere. Kollasjene danner dialog mellom bilder fra ulike serier og perioder i Shermans kunstnerskap, og åpner for nye muligheter til lesning av bildene. Ved siden av hovedtematikken om det urovekkende, danner Cindy Shermans eget engasjement i veggkollasjene en metafortelling som går igjennom hele utstillingen.

Alle installasjonsfoto: Vegard Kleven

Dagsavisene har jevnt over gitt utstillingen gode anmeldelser. Les anmeldelsene i Aftenposten, NRKDagbladet og Kunstkritikk.

blog comments powered by Disqus

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet